+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

ARGON i AZOT IG-55

Mieszanina gaśnicza argonu i azotu w proporcjach 1:1 o zaletach takich samych jak argon. Różnicą jest gęstość względem powietrza – za sprawą azotu jest to mieszanka lżejsza od samego argonu . Sposób pozyskiwania gazów wchodzących w skład środka gaśniczego oraz sposoby przechowywania i podawania do chronionych obszarów są takie same jak argonu. Działanie mieszaniny Argonu i

Azotu polega, tak jak w przypadku pozostałych gazów obojętnych, na obniżeniu stężenia tlenu w atmosferze do poziomu uniemożliwiającego proces spalania.

Stężenia projektowe wg PN/EN 15004 wynoszą:

-47,6% dla klasy B
-40,3% dla klasy A
-45,2% dla klasy A podwyższonej

Wymagane stężenia mieszankni argon-azot są porównywalne do Inergenu oraz Azotu i dają spory zapas w stosunku do wartości LOAEL 52%

Realizacja: strony-piaseczno.pl