+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

AZOT IG-100

Azot to środek gaśniczy składający się w 100% z azotu. Tak jak INERGEN jest bezwonny, bezbarwny, nie powoduje korozji, nie przewodzi prądu. Jego działanie polega na polega na obniżeniu stężenia tlenu w atmosferze do poziomu uniemożliwiającego proces spalania. Używany jest do gaszenia pożarów cieczy, gazów i sprzętu elektronicznego.

Po zadziałaniu Stałego Urządzenia Gaśniczego na Azot i wyzwoleniu środka gaśniczego do danego pomieszczenia, stężenie zostaje obniżone z 21% do ok.12,5% tlenu. Normy nie różnicują obostrzeń odnośnie bezpieczeństwa ludzi ze względu na rodzaj gazu i we wszystkich przypadkach czas przebywania ludzi wynosi 5 min. Natomiast należy pamiętać, że brak dodatku CO2 nie będzie powodował stymulacji układu oddechowego w związku z tym przebywanie w atmosferze o podwyższonym stężeniu azotu jest mniej bezpieczne – człowiek oddycha normalnie przyjmując mniejszą ilość tlenu.

Azot jest gazem bezpiecznym dla środowiska. Nie ma negatywnego wpływu na warstwę ozonową, nie wpływa na efekt cieplarniany, nie utrzymuje się w atmosferze, nie ma właściwości toksycznych.

Stężenia projektowe wg PN/EN 15004 wynoszą:

Wymagane stężenia azotu są porównywalne do Inergenu oraz mieszaniny Argonu i Azotu i dają spory zapas w stosunku do wartości LOAEL 52%

Realizacja: strony-piaseczno.pl