+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

ARGON IG-01

Argon jest pozbawiony barwy, zapachu oraz smaku, jest nietoksyczny i nie wywiera żadnego wpływu na organizm ludzki. Nie przewodzi prądu, ciepło jedynie w niewielkim stopniu. Jest najcięższy spośród gazów gaśniczych obojętnych w związku z czym jest najbardziej podatny na nieszczelności, z drugiej strony zapewniając dłuższy czas utrzymania stężenia gaśniczego w dolnych partiach gaszonej przestrzeni. Działanie gaśnicze Argonu polega na obniżeniu stężenia tlenu w atmosferze do poziomu uniemożliwiającego proces spalania.

Stężenia projektowe wg PN/EN 15004 wynoszą:

Posługując się przykładem klasy A podwyższonej Argon jest środkiem gaśniczym wymagającym najwyższych stężeń, zbliżając się do wartości LOAEL 52%. Zaletą Argonu w stosunku do pozostałych gazów obojętnych jest możliwość gaszenia pożarów klasy D czyli pożarów metali.

Realizacja: strony-piaseczno.pl