+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

Sterowanie gaszeniem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają centrale automatycznego gaszenia (centrale sterowania gaszeniem). Funkcje central automatycznego gaszenia są sformułowane w normie EN 12094-1 z podziałem na funkcje obowiązkowe i fakultatywne.

Funkcje obowiązkowe:

Funkcje fakultatywne:

Systemy detekcji pożaru i sterowania gaszeniem w oparciu o centrale automatycznego gaszenia można podzielić na dwa rodzaje: systemy konwencjonalne oraz systemy analogowo-adresowalne.

Realizacja: strony-piaseczno.pl