+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

Czujki dymu

Czujki dymu są najbardziej rozpowszechnionym sposobem detekcji pożaru z uwagi na to, że dym jest najczęstszym zjawiskiem występującym w trakcie powstawania pożaru. Czujki dymu w fazie badań poddawane są pożarom testowym TF (Test Fire) dla 9 różnych przypadków.

Pożar TF1 odpowiada warunkom początkowego palenia drewna, papieru. TF2 to powolne tlenie się drewna i rozkładowi termicznemu izolacji przewodów elektrycznyc. TF3 to tlenienie się materiałów włókienniczych. TF4 charakterystyczny dla palących się materiałów z tworzyw sztucznych. TF5 spalanie ropy naftowej. TF6 alkohol etylowy. TF8 niskotemperaturowe spalanie cieczy (niektórych żywic, past)

Jonizacyjne czujki dymu

Czujki jonizacyjne dymu cechują się szczególną czułością na cząstki o małej wielkości zawarte w dymie jak przykładowo przy szybko rozprzestrzeniających się pożarach płomieniowych, lecz są mniej czułe na większe cząstki, znajdujące się w gęstym optycznie dymie jaki powstaje np. przy tleniu się materiałów.

Typowe zastosowania czujek jonizacyjnych dymu: biblioteki, muzea, archiwa, magazyny, klatki schodowe, szpitale, pomieszczenia administracyjne.

Czujki dymu optyczne standardowe rozproszeniowe (punktowe)

Odwrotnie niż czujki jonizacyjne lepiej sprawdzają się w przypadku większych, rozpraszających cząstek gęstego optycznie dymu, gorzej przy małych cząstkach, w trakcie pożaru o małej ilości dymu. Przy przegrzewaniu lub tleniu się niektórych materiałów powstaje dym, na który optyczne czujki dymu są szczególnie czułe.

Typowe zastosowania czujek optycznych: pomieszczenia z wyposażeniem elektrycznym, stycznikownie, przestrzenie podpodłogowe i międzysufitowe, sale operacyjne, pokoje hotelowe

Liniowe optyczne czujki dymu

Czujki liniowe mają poziom czułości plasujący się pomiędzy czujkami jonizacyjnymi i punktowymi czyli średnia wartość gęstości dymu ale na długości całej wiązki światła. Są bardzo przydatne w przypadkach gdy dym przed wykryciem może ulec znacznemu rozproszeniu na dużym obszarze np. w pomieszczeniach o dużej wysokości gdzie czujki liniowe mogą być jedynym zasadnym rozwiązaniem.

Typowe zastosowania liniowych czujek dymu: długie korytarze o mocno ukształtowanych stropach, sale, audytoria, atria, kościoły, muzea, pomieszczenia do 25m, których nie można zabezpieczyć przy użyciu czujek punktowych.

Realizacja: strony-piaseczno.pl