+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

Czujki ciepła

Czujki ciepła generalnie są najmniej czułe ze wszystkich rodzajów czujek. Moment ich zadziałania to chwila gdy płomień pożaru osiąga około jednej trzeciej wysokości pomieszczenia. Ich zastosowanie ma sens gdy analiza warunków panujących w zagrożonej strefie wykaże, że żaden z pozostałych typów czujek nie sprawdzi się.

Typowe zastosowania czujek ciepła: kuchnie, kotłownie, pomieszczenia zapylone, bunkry z węglem, gipsownie w szpitalach.

Proces doboru czujki ciepła powinien polegać na stopniowym procesie eliminacji innych typów czujek. Przy założeniu czujki dymu przeanalizować elementy wykluczające ich zastosowanie. W przypadkach wątpliwych dodać czujkę innego rodzaju np. płomienia lub wielodetektorową. Jeśli niemożliwe jest zastosowanie czujki dymu, płomienia ani wielodetektorowej – zastosować czujkę ciepła.

Realizacja: strony-piaseczno.pl