+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

GASZENIE OBJĘTOŚCIOWE

Gaszenie objętościowe (ang. Total flooding) polega na wypełnieniu całej gaszonej strefy środkiem gaśniczym do odpowiedniego stężenia zapewniającego stłumienie pożaru. Niezależnie od ilości urządzeń, które chcemy chronić przed pożarem oraz ich umiejscowienia gazem należy wypełnić całe pomieszczenie.

Wyzwolenie gazu do osiągnięcia 95% stężenia projektowego trwać musi max 60s lub 120s w zależności od normy projektowej. W tym czasie w pomieszczeniu wytwarza się nadciśnienie, którego nadmiar należy usunąć, jednocześnie po wyzwoleniu stężenie gaśnicze musi utrzymać się przynajmniej jeszcze przez 10 min. Stwarza to pewne wymagania dla pomieszczeń czy stref chronionych w postaci:

Realizacja: strony-piaseczno.pl