+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

INERGEN IG-541

Inergen, którego składniki naturalnie występują w środowisku, to środek gaśniczy nie powodujący korozji, chemicznie obojętny – co oznacza, że w kontakcie z ogniem nie powstają żadne szkodliwe produkty reakcji. Inergen jest bezwonny, bezbarwny i nie przewodzi prądu. Jest mieszanką gazów obojętnych: 52% azotu, 40% argonu, 8% dwutlenku węgla. Jego działanie opiera się na obniżeniu stężenia tlenu w atmosferze do poziomu uniemożliwiającego proces spalania. Używany jest do gaszenia pożarów cieczy, gazów i sprzętu elektronicznego.

Po zadziałaniu Stałego Urządzenia Gaśniczego INERGEN i wyzwoleniu środka gaśniczego do danego pomieszczenia, powstaje w nim gaśnicza mieszanina gazów, która w dalszym ciągu pozwala człowiekowi oddychać pomimo stężenia tlenu obniżonego z 21% do ok.12,5%. Możliwe jest to dzięki dodatkowi CO2, którego stężenie wzrasta z 1% do 3%, powodując stymulację układu oddechowego do głębszych i częstszych oddechów kompensując tym samym zredukowaną ilość tlenu w atmosferze. Jest bardzo istotna zaleta INERGENu z punktu widzenia bezpieczeństwa dla człowieka i jest szerzej opisana pod linkiem.

Inergen jest gazem bezpiecznym dla środowiska. Nie ma negatywnego wpływu na warstwę ozonową, nie wpływa na efekt cieplarniany, nie utrzymuje się w atmosferze, nie ma właściwości toksycznych.

Stężenia projektowe wg PN/EN 15004 wynoszą:

Biorąc pod uwagę wartość LOAEL 52% oraz powyższe stężenia można stwierdzić, że występuje tu dość duży margines bezpieczeństwa. Dodatkowo, zważywszy na fakt, że stężenia projektowe mogą być niższe, jeśli zostało to potwierdzone badaniami przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną, margines ten może ulec powiększeniu. Przykładowo dla INERGENu jednego z producentów, zgodnie z badaniami LPCB stężenie dla klasy A podwyższonej wynosi 41,5%. Jest wartość niższa nawet niż NOAEL 43% co daje najwyższy poziom bezpieczeństwa przy zachowaniu właściwości gaśniczych.

Realizacja: strony-piaseczno.pl