+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

Systemy konwencjonalne

System konwencjonalny zbudowany jest z grup urządzeń inicjujących, połączonych w pojedyncze strefy, pogrupowanych i podłączone do panelu sterującego. Cechuje się prostotą użytkowania oraz mniejszymi kosztami. Możliwości rozbudowy takiego systemu poza jego pierwotny limit nie istnieją lub są bardzo ograniczone. Oferuje mniej informacji o aktywowanych urządzeniach i nie jest w stanie ich zidentyfikować – użytkownik musi fizycznie zlokalizować element, który w danym momencie komunikuje się z centralą. Po zadziałaniu czujki centrala podaje tylko numer linii dozorowej, w której znajduje się wzbudzona czujka. Generalnie systemy konwencjonalne sprawdzają się lepiej w przypadku mniejszych i prostszych systemów, które w przyszłości nie będą rozbudowywane, a ilość wejść i wyjść spełnia wymagania danego projektu.

Przykładowe dane techniczne konwencjonalnej centrali jednostrefowej:

Centrala, po wykryciu pożaru, może realizować:  

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:

Zadziałanie czujek tylko na jednej linii dozorowej będzie sygnalizowane przez centralę jako alarm pożarowy bez uruchomienia procesu gaszenia. Proces automatycznego gaszenia przebiega dwuetapowo:

etap OSTRZEŻENIE – przeznaczony na ewakuację osób ze strefy gaszenia. Załączone zostaną wówczas, na zaprogramowany czas (od 0 do 10 min), ostrzegawcze sygnalizatory akustyczne i optyczne. W tym czasie można zablokować proces gaszenia poprzez wciśnięcie przycisku WSTRZYMANIE GASZENIA w centrali lub przycisku STOP GASZENIA podłączonego do centrali

Realizacja: strony-piaseczno.pl