+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

Systemy adresowalno-analogowe

System adresowalno-analogowy może realizować wszystkie zadania systemu konwencjonalnego. Przewaga analogowego systemu adresowalnego polega na przekazywaniu informacji z detektorów do panelu sterującego. Detektory analogowego systemu komunikują się z panelem sterującym, który analizując przekazane informacje podejmuje dalsze decyzje łącznie z tą o wejściu w stan alarmu. Między panelem, a detektorami występuje ciągła wymiana danych.

Innymi słowy, analogowe urządzenia adresowalne mogą zlokalizować źródło wzbudzonego alarmu, co zwiększa potencjalną prędkość reakcji oraz potwierdzenie faktycznego wystąpienia pożaru lub fałszywego alarmu. Informacje o zdarzeniach są ogłaszane lokalnie oraz przekazywane cyfrowo do systemu budynkowego BMS lub stacji centralnej Systemu Sygnalizacji Pożarowej budynku.
Poziom czułości urządzeń analogowych jest całkowicie kontrolowany z poziomu zarządzania systemem. Na przykład, poziom czułości może zostać obniżony w nocy, kiedy w danym obszarze nie ma pracujących ludzi, a podwyższony w dzień. Detektory analogowe posiadają funkcję autokompensacji – „kompensacja dla odchyleń” czujników analogowych pozwala im odróżnić długotrwałe odchylenie, wynikające z zanieczyszczeń, oraz krótkotrwałe wykrycie dymu, będące wynikiem rzeczywistego ognia. Aby zapewnić stałą czułość systemu i funkcjonowanie detektorów na odpowiednich poziomach w dzień i w nocy, detektory analogowe mogą być odpowiednio regulowane.

Systemy analogowe są proste w instalacji i utrzymaniu. Pętla zasilana obustronnie zapewnia pracę elementów na pętli w razie jej przerwania. Możliwe jest stosowanie rozgałęzień, czego nie można wykonać w systemach konwencjonalnych, w których wszystkie przewody schodzą się do szafy głównej. Systemy posiadają pamięć zdarzeń i drukarkę zdarzeń. Okablowanie jest łatwiejsze do wykonania, a koszty wykrywania i usuwania usterek niższe.

Realizacja: strony-piaseczno.pl