+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

NOVEC

Novec 1230 – środek gaśniczy używany do gaszenia pożarów cieczy, gazów i sprzętu elektronicznego. Gaśnicze działanie Novec 1230 polega na łączeniu właściwości fizycznych z chemicznymi. W normalnych warunkach Novec 1230 jest bezbarwną i prawie bezwonną cieczą z gęstością około 11 razy większą niż powietrze. Gaśnicze działanie Novec 1230 polega na absorpcji ciepła i reakcji substancji chemicznych.

Ponieważ Novec 1230 rozkłada się w temperaturze powyżej 50 st.C, nie należy go stosować w pomieszczeniach, którego powierzchnie przez długi czas pozostają nagrzane. Novec 1230 w zetknięciu z ogniem, rozkłada się do postaci fluorowców kwaśnych. Ich obecność można bez trudu zauważyć za sprawą ostrego, drażniącego zapachu, jeszcze zanim osiągną stężenie niebezpieczne dla zdrowia. Badania nad toksycznością pożarów pokazały, że produkty rozkładu powstające podczas spalania szczególnie tlenek węgla, dym, redukcja tlenu i ciepło mogą być znacznie bardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka.

Środek gaśniczy Novec 1230 to zamiennik halonów nowej generacji, opracowany w trosce o bezpieczeństwo ludzi, sprzętu oraz środowiska naturalnego. W przeciwieństwie do HFC – zamienników halonów pierwszej generacji – Novec 1230 charakteryzuje się cechami właściwymi dla ekologicznego, czystego środka gaśniczego:

Dzięki zerowemu potencjałowi niszczenia warstwy ozonowej, wyjątkowo niskiemu potencjałowi tworzenia efektu cieplarnianego (99,9% mniej niż któregokolwiek ze środków

fluorowęglowodorowych dopuszczonych do użycia w pomieszczeniach zajmowanych przez ludzi) i krótkiemu czasowi życia w atmosferze, Novec 1230 jest pierwszym ekologicznym, chemicznym zamiennikiem halonu, przeznaczonym do stałych instalacji gaśniczych. Stężenia projektowe dla Novec 1230 w przedziale 4 – 6% obj. nie przekraczają wartości NOAEL (poziomu, przy którym nie obserwuje się toksykologicznego efektu zastosowania substancji gaśniczej na organizmach ludzkich) wynoszącego dla Novec 1230 aż 10% obj. Novec 1230 wyróżnia się dzięki temu największym marginesem bezpieczeństwa dla ludzi.

Realizacja: strony-piaseczno.pl