+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

Czujki płomienia

Czujki płomienia przydatne są w przypadku ochrony dużych, otwartych przestrzeni np. magazynów, składowisk drewna, ochrony lokalnej miejsc o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia płomieni takich jak np.rurociągi cieczy palnych, pompownie, maszynownie. Dodatkowo mają zastosowanie w miejscach składowania materiałów palnych pionowo (np. boazerie). Czujki płomienia muszą mieć zapewnioną „widoczność” na chroniony obszar. W przypadku zasłonięcia widoku płomienia przez przeszkodę czujka nie zadziała prawidłowo.

Czujki płomienia występują w dwóch typach: czujki na promieniowanie ultrafioletowe UV oraz podczerwone IR.

Typowe zastosowanie czujek UV: hangary samolotów, magazyny spirytusu, lakiernie, maszynownie w elektrowniach, zabezpieczenia procesów technologicznych

Typowe zastosowania czujek IR: dystrybucja paliw, instalacje zbiornikowe, przepompownie, generatory zasilania awaryjnego, lakiernie, turbiny w elektrowniach.

Realizacja: strony-piaseczno.pl