+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

Detekcja pożaru

Wykryć pożar można poprzez produkty spalania w trakcie pożaru. Zjawiska pożarowe przez czujki to:

W celu detekcji pożaru, a dokładniej w celu wykrycia powyższych zjawisk towarzyszących spalaniu stosowane są czujki:

Czujki dymu

Czujki ciepła

Czujki płomienia

Czujki gazu wykrywające emitowane podczas pożaru gazy np. CO, CO2, NO2.

Czujki wielodetektorowe – kombinacja różnych rodzajów detektorów

Przy wyborze rodzaju czujek należy kierować się następującymi zasadami:

Realizacja: strony-piaseczno.pl