+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

FM-200

FM-200, Heptafluoropropan, apafluran – środek gaśniczy używany w systemach elektromagnetycznych, oznaczany kodem HFC-227ea. Magazynowany w postaci skroplonej, uwalniany jako bezbarwny, nieprzewodzący prądu elektrycznego gaz o lekkim eterycznym zapachu.

FM-200 jest związkiem chemicznym z grupy halokarbonowych środków gaśniczych. Gaśnicze działanie FM-200 polega na pochłanianiu ciepła płomienia i zamianie tej energii w drgania intermolekularne gazu. FM-200 zamienia energię płomienia na drgania intermolekularne przecz o uniemożliwia podtrzymywanie procesu spalania. Działanie FM-200 nie polega więc, w przeciwieństwie do gazów obojętnych na wypieraniu tlenu z pomieszczenia. Stężenie tlenu po wypełnieniu pomieszczenia FM-200 pozostaje prawie na niezmienionym poziomie.

FM-200 w stężeniach gaśniczych jest gazem nieszkodliwym dla organizmu.

Główne właściwości środka gaśniczego:

Minimalne projektowe stężenia gaśnicze dla FM-200 jest porównywalne ze stężeniem halonów i wynosi 7,5 – 8,7% obj. oraz nie przekracza wartości NOAEL (poziomu, przy którym nie obserwuje się toksykologicznego efektu zastosowania substancji gaśniczej na organizmach ludzkich) wynoszącej dla FM-200 9,0% obj. Jednocześnie jest to bardzo niewielki margines błędu, przez co zaleca się całkowitą ewakuację ludzi z chronionego obszaru gaśniczego w przypadku uruchomienia akcji gaśniczej. Instalacje gaśnicze FM-200 mają za zadanie ugasić pożar w fazie początkowej i utrzymać stężenie gaśnicze w pomieszczeniu przez minimum 10 minut.

Realizacja: strony-piaseczno.pl